Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
3645
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση Νεοπλασιών» και κωδικό 3001, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός συνεργάτη πλήρους απασχόλησης, ο οποίος με σύμβαση ανάθεσης έργου θα εκτελέσει μέρος του ανωτέρω έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην κα Αναστασία Ποιμενίδου, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Λάρισας, Βιόπολις 41110, μέχρι και 29-10-2010 και ώρα 14:30