Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
3515
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να υλοποιήσει το έργο «Δίδακτρα Μεταπτυχιακών σπουδών νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυτικής», ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη εξειδικευμένου ατόμου το οποίο με σύμβαση ανάθεσης έργου θα εκτελέσει μέρος του ανωτέρου Έργου. Ειδικότερα ζητείται: Ένα (1) εξειδικευμένο στέλεχος για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, την υποστήριξη ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, την τήρηση αρχείων και δεικτών αξιολόγησης και την υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος.Τελική ημερομηνία αποστολής δικαιολογητικών: Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2009.