Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
2183
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εξειδικευμένου ατόμου το οποίο με σύμβαση ανάθεσης έργου θα εκτελέσει μέρος του ανωτέρου υποέργου, αρχικά για το διάστημα 15.7.2008 – 30.10.2008, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης εφόσον δοθεί σχετική παράταση στο έργο από το ΥΠΕΠΘ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Κοραή 43, 38333 Βόλος) μέχρι την Δευτέρα 7 Ιουλίου 2008