Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
2143
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη της υλοποίησης των πράξεων οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ) του ΥΠΕΠΘ και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη εξειδικευμένου στελέχους, το οποίο με σύμβαση ανάθεσης έργου θα εκτελέσει μέρος των ανωτέρω πράξεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 1ος όροφος, κτίριο 3, μέχρι και 10 Ιουλίου και ώρα 14.30.