Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
2121
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να υλοποιήσει το έργο «Ερευνητικές και Λειτουργικές ανάγκες στη ΜΕΘ», ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη εξειδικευμένου ατόμου το οποίο με σύμβαση ανάθεσης έργου (με μειωμένο ωράριο 4 ωρών /ημέρα) θα εκτελέσει μέρος του ανωτέρου Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (Πνευμονολογική Κλινική) μέχρι την 30 Ιουνίου 2009 τα παρακάτω δικαιολογητικά.