Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

+(2016.02.02/1223) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
1223
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: PATHWAYS «Participation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector», κωδικός 663474, για την παραγωγή παραδοτέων που προβλέπονται στη σχετική απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης ή και μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων παραδοτέων που θα προηγούνται των τελικών παραδοτέων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πρότασης, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA)

Η σχετική επιστολή θα πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών - Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38344, Παλαιά, Βόλος, είτε με αποστολή της μέσω  e-mail: ee@uth.gr είτε με αποστολή της μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 24210.06464 με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 15:00 μ.μ.