Πρακτικά της 54ης Συνόδου Προέδρων & Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών

Δευ, 21/09/2015 - 15:07

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 54ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

1. Έναρξη Εργασιών της 54ης Συνόδου Προέδρων και Γραμματέων των Επιτροπών Ερευνών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Πρακτικά της 48ης Συνόδου Προέδρων & Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών

Δευ, 21/09/2015 - 14:47

Αγαπητοί μου Συνάδελφοι, Αγαπητές μου Συναδέλφισσες,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την πολύτιμη συμμετοχή σας στην 48η Σύνοδο των Προέδρων & Γραμματέων των Επιτροπών Ερευνών των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Ευχόμαστε οι προσπάθειές μας να ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες σας!

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας στέλνω :

Πρακτικά της 43ης Συνόδου Προέδρων & Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών

Δευ, 21/09/2015 - 14:44

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

43η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

 

ΧΑΝΙΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 43ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

(Α) Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ και η ερμηνεία του από τα Ελεγκτικά ‘Όργανα του κράτους. Ενημέρωση- Συζήτηση με τους κ. Γεώργιο-Σταύρο Κούρτη, Πρόεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Αθ. Κυριαζή Ειδικό Γραμματέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ

Πρόσκληση COS-TOUR-2015-3-04

Παρ, 18/09/2015 - 18:37

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης COS-TOUR-2015-3-04: "Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector", θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη ΔΕΠ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν ως συντονιστές εταίροι ότι.....