Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Financial Overview

Η υπηρεσία  Financial Overview έχει σκοπό την πλήρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για τις συμβάσεις που έχει συνάψει με τον ΕΛΚΕ.

Πληροφορίες

Ο χρήστης αφού συνδεθεί χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κωδικοί email), θα μπορέσει να πληροφορηθεί για τις συμβάσεις του, το υπόλοιπό τους και τις πληρωμές του.