Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση

3η Προκήρυξη και Οδηγός Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών (3η Τροποποίηση)

Δημοσιεύθηκε η 3η τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης και του Οδηγού Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών αναφορικά με τις επιστολές πρόθεσης συνεργασίας.

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (2023-2024) της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή»

Call for EUFORA 2024-2025 | Requests for partners (09/01/2024)

Σε συνέχεια προηγούμενής μας επικοινωνίας για το νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA (2024-2025) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) «EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme» σας διαβιβάζεται το παρακάτω μήνυμα της EFSA που περιλαμβάνει νέες προτάσεις οργανισμών του άρθρου 36 για δημιουργία κοινοπραξίας.

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης υποστήριξης εθνικών ερευνητικών υποδομών απο το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 / ανακοίνωση του 1ου σταδίου της πρόσκλησης

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει το 1ο Στάδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Εθνικών Υποδομών Έρευνας (Ε.Υ.), με στόχο την επικαιροποίηση του Πολυετούς Χρηματοδοτικού Σχεδίου Ε.Υ. 2014-20 και την διαμόρφωση Εθνικού Οδικού Χάρτη για την περίοδο 2021-27.

Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το συμβούλιο διοίκησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας αποφασίζει Α. την τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως αυτή είχε οριστεί µε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25365/23/ΓΠ/14-11-2023 (ΑΔΑ: 66Ω0469Β7Ξ-425) απόφαση της υπ’ αριθμ. 15/14-11-2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως προς το αναπληρωματικό µέλος της Σχολής Θετικών Επιστημών, και Β. την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την εξής σύνθεση:

Call for EUFORA 2024-2025 | Requests for partners (19/12/2023)

Σε συνέχεια προηγούμενής μας επικοινωνίας για το νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA (2024-2025) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) «EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme» σας διαβιβάζεται το παρακάτω μήνυμα της EFSA που περιλαμβάνει νέες προτάσεις οργανισμών του άρθρου 36 για δημιουργία κοινοπραξίας.

Informative material now available: Webinar on funding opportunities in the EFSA 2024 workplan on 4/12/2023 (14:30-17:00 CET)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της EFSA το υλικό της διαδικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσής της που πραγματοποιήθηκε στις 4/12/2023, και είχε θέμα “Funding opportunities in the EFSA 2024 workplan”.

Call for EUFORA 2024-2025 | Requests for partners (12/12/2023)

Σε συνέχεια προηγούμενής μας επικοινωνίας για το νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA (2024-2025) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) «EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme» σας διαβιβάζεται το παρακάτω μήνυμα της EFSA που περιλαμβάνει νέες προτάσεις οργανισμών του άρθρου 36 για δημιουργία κοινοπραξίας.

Call for tender for European network for medical and veterinary entomology

Σας προωθούμε ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA),  που αφορά στην προκήρυξη διαγωνισμού για το ευρωπαϊκό δίκτυο ιατρικής και κλινικής εντομολογίας “VectorNet3”.

Υποτροφίες Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο τη διερεύνηση της ταξινομικής ομάδων οργανισμών με εξάπλωση κυρίως στον ελληνικό χώρο

Στόχος της Προκήρυξης είναι η χορήγηση έως πέντε Υποτροφιών σε Υποψήφιους/ες Διδάκτορες (ΥΔ) για τη εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, με αντικείμενο τη διερεύνηση της ταξινομικής μη επαρκώς μελετημένων ομάδων οργανισμών με εξάπλωση κυρίως στον ελληνικό χώρο, με μεθόδους που μπορεί να περιλαμβάνουν γενετικές, γονιδιωματικές, μορφολογικές ή/και συνδυαστικές των προηγουμένων προσεγγίσεις.