Προσδιορισμός αμοιβής δικαιούχων βάσει ενιαίου μισθολογίου