Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου…

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της…

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί…

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες Δημοσιότητας των προγραμμάτων…

Prsentation of Research Program: Development and study of innovative endovascular balloon system for the local administration of innovative drug (ClEver Balloon).

Fri, 01/13/2023 - 14:35
The project ClEver BALLOON aims at the development of a new medical device for the treatment of arterial disease, an endovascular drug coated balloon catheter (DCB). The product is expected to achieve effective local administration of everolimus, a known but innovative for this specific application drug, with the use of an innovative “ClEver” drug release system that has been patented by the project partners with two international patents. The project includes development of prototypes, in vivo, in vitro and in silico studies.

Erasmus+ 2021-2027

Thu, 05/19/2022 - 14:49

Erasmus + is the EU's program to support education, training, youth and sport in Europe.

MED Greenhouses

Mon, 01/28/2019 - 14:42
The project will capitalize results of other EU successful projects by promoting, disseminating & transferring innovative Greenhouses in the MED area, minimizing water & energy demand. The project will stimulate environmental awareness on issues related to energy & water efficiency & sustainable production, contributing to Green Growth & promoting sustainable development.