Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.


Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι:
α. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
β. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε..

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι το αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του οικείου Α.Ε.Ι.. Η Επιτροπή συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. με απόφαση του Πρύτανη και αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων και τον Αντιπρύτανη Έρευνας, ως Πρόεδρο. Κάθε εκπρόσωπος Τμήματος υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος όπου ανήκει, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των μελών της Επιτροπής.

Αν τα μέλη της Επιτροπής είναι περισσότερα από εννέα (9), με απόφασή της μπορεί να συγκροτείται Ειδικό Επταμελές Όργανο, αποτελούμενο από την Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και από πέντε μέλη που εκλέγονται από την Επιτροπή μεταξύ των μελών της.

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (εφεξής, η Μονάδα) είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε..

1) Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
Πρόεδρος: Αν. Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Αντιπρόεδρος: Καθηγήτρια Χαρίκλεια Σταθοπούλου-Βασιλονικολού
 
Σχολή Επιστημών Υγείας Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος
Τμήμα Ιατρικής Καθηγητής Γεώργιος Σίμος Καθηγητής Σταύρος Γκράβας
Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Καθηγητής Δημήτριος Καρπούζας Καθηγητής Δημήτριος Λεωνίδας
Τμήμα Κτηνιατρικής Καθηγητής Απόστολος Γαλάτος Επ. Καθηγητής Παν. Πανταζής
Τμήμα Νοσηλευτικής Καθηγητής Επαμειν. Ζακυνθινός Καθηγήτρια Χρυσή Χατζόγλου
Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας  Υγείας Επικ. Καθηγητής Πολ. Κωστούλας Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης
Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επ. Καθηγητής Ευθύμιος Δαρδιώτης Αν. Καθηγητής Αριστείδης Ζιμπής
 
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής  Καθηγήτρια Χαρίκλεια Σταθοπούλου Αν. Καθηγήτρια Μάγδα Νικολαραΐζη
 Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Καθηγήτρια Άννα Χρονάκη Αν. Καθηγητής Παν. Κανελλόπουλος
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Πολίτης Επ. Καθηγήτρια Αγγελική Λαζαρίδου
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Καθηγητής Αλέξ. Μαζαράκης Αινιάν Αν. Καθηγήτρια Ιφιγένεια Τουρναβίτου
 Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών Καθηγήτρια Φωτεινή Γιαννίση Επ. Καθηγήτρια Ελευθερία Δέλτσου
Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών Καθηγήτρια Γεωργία Ανδρέου Επ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Μάγος
 
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  Καθηγητής Αριστ. Τσαγκρασούλης Καθηγητής Σπύρος Παπαδόπουλος
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Καθηγητής Ελευθέριος Τσουκαλάς Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Κοράκης
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Επ. Καθηγητής Γεώργιος Σαχαρίδης Αν. Καθηγητής Δημήτριος Παντελής
Τμήμα Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Καθηγητής Δημήτριος Γούσιος
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  Καθηγητής Βασίλειος Κανακούδης Καθηγητής Κωνσταντίνος Βογιατζής
 
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Καθηγητής Δημήτριος Βαφείδης Επ. Καθηγητής Ιωάν. Καραπαναγιωτίδης
Τμήμα Γεωπονίας Φυτ. Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος  Καθηγητής Χρήστος Αθανασίου Αν. Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας
Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας  Καθηγητής Νικ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Νικόλαος Τσιρόπουλος
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Αν. Καθηγητής Αθαν. Εξαδάκτυλος Αν. Καθηγήτρια Αικατερίνη Μούτου 
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Αν. Καθηγητής Ιωάν. Μποζιάρης Αν. Καθηγήτρια Καλλ. Παπαδοπούλου
 
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Επ. Καθηγήτρια Μαρία Κοζύρη Καθηγητής Γεώργιος Σταμούλης
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Καθηγητής Παντελεήμων Μπάγκος Αν. Καθηγητής Χαρίλαος Σανδαλίδης
Τμήμα Φυσικής Καθηγητής Θεόδωρος Καρακασίδης Αν.  Καθηγητής Φώτιος Πλέσσας
Τμήμα Μαθηματικών Αν. Καθηγήτρια Παν. Τσομπανοπούλου Αν. Καθηγήτρια Μαρία Αδάμ
 
Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αν. Καθηγητής Ιωάννης Φατούρος Καθηγητής Μάριος Γούδας
Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας  Καθηγητής Αθανάσιος Τζιαμούρτας Καθηγητής Αθανάσιος Παπαϊωάννου 
 
Σχολή Τεχνολογίας
Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας Επ. Καθηγήτρια Βασιλική Κατσαρδή Επ. Καθηγήτρια Ασπ. Δασκαλοπούλου
Τμήμα Περιβάλλοντος Αν. Καθηγήτρια Χρυσή Λασπίδου Καθηγητής Νικήτας Μυλόπουλος
Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Αν. Καθηγήτρια Στεριανή Ματσιώρη Καθηγητής Αριστείδης Σαπουνάκης
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Αν. Καθηγητής Μιχ. Βασιλακόπουλος Αν. Καθηγητής Ιωάν. Αναγνωστόπουλος
 
Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Αν. Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς Καθηγητής  Γεώργιος Ιατρίδης
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  Αν. Καθηγητής  Πασχάλης Αρβανιτίδης Αν. Καθηγητής Στέφανος Παπαδάμου
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αν. Καθηγητής Ηλίας Κεβόρκ Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης
 
Γενικό Τμήμα Λάρισας Καθηγητής Παναγιώτης Πλαγεράς Αν. Καθηγητής Γεώργιος Αδάμ
Γενικό Τμήμα Λαμίας Καθηγήτρια Ελένη Καπρέλη Καθηγητής Σταύρος Καρκάνης
       2) Το Ειδικό Επταμελές Όργανο
Πρόεδρος: Αν. Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Αντιπρόεδρος: Καθηγήτρια Χαρίκλεια Σταθοπούλου-Βασιλονικολού
 
Μέλη
Καθηγητής Βαφείδης Δημήτριος 
Καθηγητής Κανακούδης Βασίλειος 
Καθηγητής Μπάγκος Παντελεήμων 
Καθηγήτρια Ντυκέν Μαρί-Νοέλ 
Καθηγητής Σίμος Γεώργιος
   

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.