Skip to main content

Κανονισμός Διαχείρισης των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ο παρών «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ», εφεξής «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» αποτελεί μέρος του «ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» του «Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφεξής Ε.Λ.Κ.Ε./Π.Θ., ο οποίος συστήθηκε με την ΚΥΑ υπ’ αρ. 679/22.08.1996 άρθρο 4 παρ. 6 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 "Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας"» και κατ’ εφαρμογή του Ν. 3027/2002 άρθρο 3 παρ. 2 «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και του Ν. 4310/2014 (άρθρο 21 παρ. 4) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 21 παρ. 4), όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Δείτε όλο το κείμενο στο παρακάτω επισυναπτόμενο