Skip to main content

Νομοθετικό πλαίσιο

 • Ν. 1733/1987 Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. (ΦΕΚ Α' 171/22.4.1987)
 • Ν. 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα.  (ΦΕΚ Α' 25/4-3-1993)
 • Ν. 2417/1996 Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου  1979 (ΦΕΚ Α` 139/1996)
 • Ν. 2741/1999 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.(ΦΕΚ Α' 199/28.9.99) (άρ. 23 παρ. 3α)
 • Ν. 2843/2000 Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 219/12.10.2000) (άρ. 34)
 • Ν. 2919/2001 Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 128/25.6.2001) (άρ.11)
 • Ν. 3440/2006 Έγκριση της σύστασης Ιδρύματος με την επωνυμία "ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ" και κύρωση του Οργανισμού του και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α΄ 38/27.2.2006) (άρθρο Τέταρτο Spin-off)
 • Ν. 4009/2011 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. (ΦΕΚ Α' 195/6.9.2011), όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.4076/2012 ΦΕΚ Α 159/10.8.2012, Ν.4115/2013 ΦΕΚ Α 24/30.1.2013, Ν.4316/2014 ΦΕΚ Α 270/24.12.2014, την από 7.10.2015 ΠΝΠ ΦΕΚ Α 127/8.10.2015, όπως αυτή κυρώθηκε με το Ν. 4350/2015 (ΦΕΚ Α 161/30.11.2015)
 • Ν.4310/2014 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 258 8.12.2014)
 • Ν. 4386/2016 Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α 83 11.5.2016)
 • Π.Δ. 17/2001 Για την χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης - τεχνοβλαστών (SPIN OFF) (ΦΕΚ Α' 14/31.1.2001)
 • Π.Δ. 259 ΦΕΚ Α'185/19/10/97 Διατάξεις  εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και  υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας
 • Π.Δ. 321/ΦΕΚ Α`/218 1-10-2001 Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων 
 • ΚΥΑ Αριθ. ΚΑ/679/22.8.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 "σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών 'Εργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας" (ΦΕΚ Β' 826/1996).
 • ΥΑ Φ.35/10506/IΒ(1) ΦΕΚ Β΄ 178/19.2.2002, Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σύμφωνα με το Ν. 2817/2000
 • v  ΥΑ 13697/2003 "Σύσταση Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων του έργου 'Γραφεία Διαμεσολάβησης σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα' στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' (ΕΠΑΝ) του Γ' ΚΠΣ" (ΦΕΚ Β' 1601, 30-10-2003), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 3649 ΕΦΑ 837/2005 (ΦΕΚ Β’ 496/14.4.2005)
 • ΥΑ 272//2005 (ΥΑ 2727 ΕΦΑ 643 ΦΕΚ Β 491 2005): Επιτροπή Αξιολόγησης & Τελικής Παραλαβής υποέργων του έργου Γραφεία Διαμεσολάβησης σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα  και ΥΑ 112//2007 (ΥΑ 11221 ΕΦΑ 2726 ΦΕΚ Β 1336 2007): -Σύσταση Επιτροπών ενδιάμεσων ελέγχων στο πλαίσιο της Δράσης "Γραφεία Διαμεσολάβησης σε ΑΕΙ,ΤΕΙ."