Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου: 6755
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺEργαστηριακή διερεύνηση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2ʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας - και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 4126.06) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Χατζηχριστοδούλου Χρήστο, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 6752
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ SARS-CoV-2ʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ) - και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 3811.01) και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Πετεινάκη Ευθυμία, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 6750
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΑναζήτηση Νέας Φυσικής με το πείραμα ATLAS στο LHC στο πλαίσιο Ενεργών Θεωριών Πεδίου με προχωρημένες τεχνικές μηχανικής μάθησηςʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από ΕΛΚΕ - και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5600.03.08.12) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Μπαχά Κωνσταντίνο, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 6238
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων τoυ άρθρου 244 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α’ 141/21.07.2022), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5181014 και κωδικό έργου ΕΕ 7212, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4914
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺFRom Inhibition to aDAptation: Exploring the interplay between nitrification inhibitors and the soil _FRIDA_Prop.ID 07840ʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 3η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7234) και Επιστημονικά Υπεύθυνη την PERRUCHON…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4913
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΕφαρμογή ακραίων θερμοκρασιών για την απεντόμωση αποξηραμένων σύκων, χουρμάδων και σταφίδων: αειφορία στην πράξηʺ, GreenDriedFruits ,  το οποίο χρηματοδοτείται από την Ενότητα 2 του PRIMA (Απόφαση Ένταξης ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ. 77978 - 03-08-2022) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7218) και Επιστημονικά Υπεύθυνο…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4912
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΕφαρμογή ακραίων θερμοκρασιών για την απεντόμωση αποξηραμένων σύκων, χουρμάδων και σταφίδων: αειφορία στην πράξηʺ, GreenDriedFruits,  το οποίο χρηματοδοτείται από την Ενότητα 2 του PRIMA (Απόφαση Ένταξης ΓΓΕΤ με αρ. πρωτ. 77978 - 03-08-2022) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7218) και Επιστημονικά Υπεύθυνο…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4911
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «SLICES-SC‘Scientific Large-scale Infrastructure for Computing/Communication Experimental Studies – Starting Community» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 6745) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κο Κοράκη Αθανάσιο,…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4910
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺARSINOE: Climate resilient regions through systemic solutions and innovationsʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Agreement Number 101037424) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 6946) και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Λασπίδου Χρυσή, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4909
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺARSINOE: Climate resilient regions through systemic solutions and innovationsʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Agreement Number 101037424) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 6946) και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Λασπίδου Χρυσή, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4648
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Πλατφόρμα υπολογιστικής μετα-ανάλυσης δεδομένων από μελέτες συσχέτισης γονιδιωματικής κλίμακας (ΜΕΤΑΛΑΣΣΩ-METALASSO)» της Πράξης με Κωδ. Τ1ΕΔΚ-04347, MIS 5032832 , και κωδικό ΕΛΚΕ 5844,  με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κυρία Χατζηγεωργίου Άρτεμις-Γεωργία, το οποίο…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4647
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Πλατφόρμα υπολογιστικής μετα-ανάλυσης δεδομένων από μελέτες συσχέτισης γονιδιωματικής κλίμακας (ΜΕΤΑΛΑΣΣΩ-METALASSO)» της Πράξης με Κωδ. Τ1ΕΔΚ-04347, MIS 5032832 , και κωδικό ΕΛΚΕ 5844,  με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κυρία Χατζηγεωργίου Άρτεμις-Γεωργία, το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4646
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Πλατφόρμα υπολογιστικής μετα-ανάλυσης δεδομένων από μελέτες συσχέτισης γονιδιωματικής κλίμακας (ΜΕΤΑΛΑΣΣΩ-METALASSO)» της Πράξης με Κωδ. Τ1ΕΔΚ-04347, MIS 5032832 , και κωδικό ΕΛΚΕ 5844,  με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κυρία Χατζηγεωργίου Άρτεμις-Γεωργία, το οποίο…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4645
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Πλατφόρμα υπολογιστικής μετα-ανάλυσης δεδομένων από μελέτες συσχέτισης γονιδιωματικής κλίμακας (ΜΕΤΑΛΑΣΣΩ-METALASSO)» της Πράξης με Κωδ. Τ1ΕΔΚ-04347, MIS 5032832 , και κωδικό ΕΛΚΕ 5844,  με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κυρία Χατζηγεωργίου Άρτεμις-Γεωργία, το οποίο…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4644
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “ NATAE: Fostering agroecology transition in North Africa through multi-actor, evaluation, and networking” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7296) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος κο Βλόντζο Γεώργιο,…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4643
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “ NATAE: Fostering agroecology transition in North Africa through multi-actor, evaluation, and networking” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7296) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος κο Βλόντζο Γεώργιο,…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4642
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “ NATAE: Fostering agroecology transition in North Africa through multi-actor, evaluation, and networking” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7296) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος κο Βλόντζο Γεώργιο,…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4104
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺMLSysOps: Machine Learning for Autonomic System Operation in the Heterogeneous Edge-Cloud Continuumʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Agreement Number 101092912) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7314) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Λάλη Σπυρίδωνα, ανακοινώνει την παρούσα…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4103
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺMLSysOps: Machine Learning for Autonomic System Operation in the Heterogeneous Edge-Cloud Continuumʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Agreement Number 101092912) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7314) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Λάλη Σπυρίδωνα, ανακοινώνει την παρούσα…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4102
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺMLSysOps: Machine Learning for Autonomic System Operation in the Heterogeneous Edge-Cloud Continuumʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Agreement Number 101092912) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7314) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Λάλη Σπυρίδωνα, ανακοινώνει την παρούσα…