Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».

Horizon 2020

Ερευνα επτά εκατ. ευρώ θα εκπονήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Π.Θ., αναπληρωτής Πρύτανη Μαμούρης Ζήσης για την έρευνα και ανάπτυξη 12/2015.

Περιοδική Έκδοση Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τεύχος 6ο 2017.

Οι Θύλακες Αριστείας προβλέπουν την...

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το...

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο...

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες...

Νέα - Ανακοινώσεις

Aναφορικά με την οικονομική διαχείριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (με δίδακτρα), σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

α) Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού του Προγράμματος (δαπανών και εσόδων), τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση αρχικά στη ΓΣΕΣ, και στη συνέχεια στην Επιτροπή Ερευνών (έως 15.12), προκειμένου να συμπεριληφθεί στον...

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο ΕΛΙΔΕΚ σχετικά με την «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» παρατίθεται επικαιροποιημένος   Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων. 

Παρακαλούμε να επισκέπτεσθε τακτικά την σχετική ...

Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 όπως ισχύει με το άρθρο 27 του Ν. 4445/2016, (ΦΕΚ A 236) «Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών», καθορίστηκαν μεταξύ των άλλων και τα ποσοστά εισφορών για τους μισθωτούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι αποδοχές των απασχολούμενων μισθωτών σε οποιοδήποτε εργοδότη - συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ), - υπόκεινται πλέον σε...

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, το 2021, ο τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους ότι επίκειται προκήρυξη (επισυνάπτεται προδημοσίευση), για τη χρηματοδότηση προτάσεων με στόχο την προβολή ερευνητικών έργων σχετικών με την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και την επίδραση που...

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.