Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».

Horizon 2020

Ερευνα επτά εκατ. ευρώ θα εκπονήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Π.Θ., αναπληρωτής Πρύτανη Μαμούρης Ζήσης για την έρευνα και ανάπτυξη 12/2015.

Περιοδική Έκδοση Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τεύχος 6ο 2017.

Οι Θύλακες Αριστείας προβλέπουν την...

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το...

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο...

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες...

Νέα - Ανακοινώσεις

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού  Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, στη συνεδρίασή της  αριθμ. 7/03.07.2018, ενέκρινε την επανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας  της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Ιδρύματος, και καλεί τους ...

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στην παρακάτω ιστοσελίδα:

...

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ έχει αναρτηθεί επικαιροποιημένο αρχείο αναφορικά με τις «Συχνές Ερωτήσεις» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82.

Σχετικός υπερσύνδεσμος: ...

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο ΕΛΙΔΕΚ σχετικά με τη «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες», παρατίθεται Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων.

Δείτε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.