Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».

Horizon 2020

Ερευνα επτά εκατ. ευρώ θα εκπονήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Π.Θ., αναπληρωτής Πρύτανη Μαμούρης Ζήσης για την έρευνα και ανάπτυξη 12/2015.

Περιοδική Έκδοση Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τεύχος 6ο 2017.

Οι Θύλακες Αριστείας προβλέπουν την...

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το...

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο...

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες...

Νέα - Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι  τροποποιήθηκε η με α.π. 111796/Ι2/3-7-2017 Απόφαση με θέμα «Έγκριση οριστικών Πινάκων Κατάταξης και έκδοση Καταλόγου με τις προς  χρηματοδότηση αιτήσεις ανά Επιστημονική Περιοχή Έρευνας στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες».

Θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική αποστολή εγκριτικής επιστολής προς τους ΥΔ, οι αιτήσεις των οποίων...

Έχει αναρτηθεί προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Μη-Επιλέξιμων προς χρηματοδότηση ερευνητικών έργων της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» στην ιστοσελίδα ...

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης παροχής των υπηρεσιών της, προγραμματίζει την διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, στο χώρο των γραφείων της εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα (Διεύθυνση Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά, Βόλος) για τις γραμματείες των επιστημονικά υπευθύνων....

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της  Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

...

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.