31 | 07 | 2016     


-(2012.05.03/6284) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος download_trans.gif Λήψη

Περιγραφή:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 6 «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)» της ενταγμένης Πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» με κωδ. ΟΠΣ 355294, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Η επιλογή των αντισυμβαλλομένων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από αυτούς το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 25/5/2012.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο.

Έκδοση αρχείου:
1
Μέγεθος αρχείου:
92.64 Kb
Τύπος αρχείου:
pdf
Λήψεις:
1934