Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».

Horizon 2020

Ερευνα επτά εκατ. ευρώ θα εκπονήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Π.Θ., αναπληρωτής Πρύτανη Μαμούρης Ζήσης για την έρευνα και ανάπτυξη 12/2015.

Περιοδική Έκδοση Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τεύχος 5ο 2016.

Οι Θύλακες Αριστείας προβλέπουν την...

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το...

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο...

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες...

Νέα - Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτηση μας, αναφορικά με την υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του Ν.3213/2003, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει ενεργό στο WebDocs σχετικό πεδίο, στο οποίο υπάρχει η απαιτούμενη πληροφορία για τον αριθμό της Συνεδρίασης και την ημερομηνία...

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανακοινώνει, το έγγραφο εργασίας της Ε. Επιτροπής με τίτλο «Ορίζοντας 2020 πρόγραμμα εργασίας 2018-2020 – συνολικό έγγραφο στρατηγικής προγράμματος/Horizon 2020 work programme 2018-2020- Strategic Programme Overarching Document», το οποίο αφορά το πολιτικό πλαίσιο-στρατηγικές κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες για το συνολικό πρόγραμμα εργασιών του...

Σε συνέχεια των προηγούμενων ενημερώσεών μας στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ – Καινοτομώ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00, σας επισυνάπτουμε:
 
Α. Την 4η έκδοση του εγχειριδίου του ΠΣΚΕ
 

Επισημαίνεται ότι οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη (3η) έκδοση του αρχείου Εγχειριδίου ΠΣΚΕ αφορούν σε:...

Σχετικά με τους υπόχρεους σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 120/Γ/24-03-2017 έγγραφο (επισυνάπτεται) της Γ' Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω...

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.