31 | 07 | 2016     
Αρχική Πρακτικά Συνόδων Ε.Ε. Πρακτικά της 46ης Συνόδου Προέδρων & Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών
Πρακτικά της 46ης Συνόδου Προέδρων & Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών PDF Εκτύπωση E-mail

proceedings-46-chair-secr.jpgΠΡΑΚΤΙΚΑ 46ης Συνόδου Προέδρων και Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πέμπτη, 25/6/2009

1. Έναρξη Εργασιών της 46ης Συνόδου Προέδρων και Γραμματέων των Επιτροπών Ερευνών.

Ο Αντιπρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου κήρυξε την έναρξη των Εργασιών της 46ης Συνόδου Προέδρων και Γραμματέων των Επιτροπών Ερευνών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καλωσορίζοντας τους Προέδρους των Επιτροπών Ερευνών και τους Γραμματείς των Επιτροπών Ερευνών, καθώς επίσης και τους προσκεκλημένους από τις Διαχειριστικές Αρχές ΕΠΕΔΒΜ, ΨΣ και INTERREG. Στη συνέχεια κάλεσε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή Ι. Γεροθανάση να απευθύνει χαιρετισμό στη σύνοδο.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθηγητής κ. Ιωάννης Γεροθανάσης απηύθυνε χαιρετισμό προς τους προσκεκλημένους, τους εισηγητές και τα μέλη της Συνόδου και ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες τους. Τόνισε ότι αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις, τα πορίσματα και τις αποφάσεις της Συνόδου, καθώς επίσης και τις προτάσεις εποικοδομητικών λύσεων για χρονίζοντα προβλήματα που απασχολούν τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Πανεπιστημίων.

Η Νομοθετική Κύρωση της ΚΥΑ ΚΑ 679/96, η επίλυση του ζητήματος της επιλεξιμότητας του ΦΠΑ των έργων του ΕΣΠΑ, κλπ, είναι μερικά από αυτά που αναμένουν την άμεση επίλυσή τους, προκειμένου τα Πανεπιστήμια να συνεχίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

2. Ενημέρωση από εκπροσώπους προσκεκλημένων φορέων.

2.1 Καθ. Φίλιππος Τσαλίδης, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Δεν προσήλθε.

2.2 Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος, Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού

Δεν προσήλθε.

2.3 κ. Ευάγγελος Κοντογιάννης, Ειδικός Γραμματέας Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ο κ. Κοντογιάννης ενημέρωσε το σώμα για την πρόοδο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ της προγραμματικής περιόδου 2000-2006, αναφέροντας ότι το πρόγραμμα θα επιτύχει ποσοστό απορρόφησης 100%. Αναφέρθηκε συνοπτικά στις σημαντικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από τα Πανεπιστήμια στο πλαίσιο αυτό, όπως:

 • Ενίσχυση Κεντρικών Βιβλιοθηκών και Οριζόντια Δράση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,
 • Δημιουργία νέων Τμημάτων,
 • Ενίσχυση Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών,
 • Ενίσχυση των Γραφείων Διασύνδεσης και της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών,
 • Υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης,
 • Υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας,
 • Υλοποίηση προγραμμάτων υπέρ της ισότητας των φύλων,
 • Υλοποίηση έργων ενίσχυσης των κτιριακών υποδομών και των εργαστηριακών εξοπλισμών των Πανεπιστημίων.

Τόνισε ότι μέσω των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ υλοποιήθηκε το 40% του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Στη συνέχεια, ο κ. Κοντογιάννης αναφέρθηκε συνοπτικά στις δράσεις εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού ύψους 3,3 τρις €,, που πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω του προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ του ΥΠΕΠΘ και των ΠΕΠ, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ποσό 1,16 δις €. Το ΥΠΕΠΘ έχει ενεργοποιήσει διαδικασία συνεργασίας με τα ΠΕΠ, τα Πανεπιστήμια, καθώς και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να συμβάλει στον αποτελεσματικό συντονισμό των δράσεων εκπαίδευσης που θα υλοποιηθούν μέσω των ΠΕΠ.

Ακολούθως, ο κ. Κοντογιάννης αναφέρθηκε στον υφιστάμενο προγραμματισμό της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, με ανάλυση του προϋπολογισμού των δράσεων που έχουν ήδη προκηρυχθεί ή αναμένεται σύντομα να προκηρυχθούν, όπως:

 • Οριζόντια Δράση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
 • Ηράκλειτος ΙΙ, στο πλαίσιο του οποίου υποβλήθηκαν 2500 προτάσεις. Ξεκίνησε η επεξεργασία των προτάσεων από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και αναμένεται η οριστικοποίηση της αξιολόγησης στα μέσα Αυγούστου.
 • Υποβλήθηκαν προτάσεις στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΔΑΣΤΑ, Γραφεία Διασύνδεσης, Πρακτικές Ασκήσεις και Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • Στήριξη των διαδικασιών της ΑΔΙΠ και ενίσχυση των ΜΟΔΙΠ των Πανεπιστημίων. Ανακοινώθηκε η σχετική πρόσκληση για τις ΜΟΔΙΠ, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης.
 • Στον τομέα της ενίσχυσης της έρευνας, πέραν του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ για τον οποίο έχουν ήδη υποβληθεί οι προτάσεις των Πανεπιστημίων, αναμένονται προσκλήσεις για τα προγράμματα ΘΑΛΗΣ (Π/Υ 120 εκατ. Ευρώ), Αναξαγόρας και Δημοσθένης.
 • Υποστήριξη του ΕΑΠ και του ΔΙΠΑΕ μέσω σχετικής πρόσκλησης στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ.
 • Προγραμματισμός δράσεων υποστήριξης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης.
 • Δράσεις Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης παλλινιοστούντων και εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων.

Τέλος, ο κ. Κοντογιάννης αναφέρθηκε σε θεσμικά και διαχειριστικά θέματα, σημειώνοντας τα ακόλουθα:

 • Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας όλων των Πανεπιστημίων.
 • Ο κ. Κοντογιάννης κατέθεσε στη σύνοδο το σχέδιο άρθρου (επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό) που συνέταξε η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για τη Νομοθετική Κύρωση της ΚΥΑ ΚΑ 679/96 ως ισχύει σήμερα και αναδρομικά από την έκδοσή της, καθώς και τη σχετική αιτιολογική έκθεση για τους λόγους που προτείνεται η κύρωση αυτή. Επίσης ενημέρωσε το σώμα ότι το σχέδιο αυτό έχει συμπεριληφθεί ως μόνο άρθρο σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ που αφορά στα ΤΕΙ, το οποίο έχει κατατεθεί στο ΓΛΚ και αναμένεται να συζητηθεί σε ένα από τα θερινά τμήματα της Βουλής.
 • Αναφορικά με το θέμα της επιλεξιμότητας του Φ.Π.Α., αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της συνεργασίας της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με το ΥΠΟΙΟ, καθώς και στο σχετικό έγγραφο της Αρχής Πληρωμής. Εξέφρασε την άποψη ότι η οριστική λύση του ζητήματος αυτού θα δοθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ, όπως αναφέρεται στο έγγραφο της Αρχής Πληρωμής.

Έκλεισε την παρουσίασή του με την αναφορά ότι οι παραπάνω ενέργειες καταδεικνύουν το έμπρακτο ενδιαφέρον που επιδεικνύει το ΥΠΕΠΘ για τα θέματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ο Καθηγ. Κ. Πετράκης, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρουσίασε εισήγηση σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του προβλήματος που έχει προκύψει και αφορά στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΥΠΟΙΟ θεμάτων που αφορούν τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Πανεπιστημίων.

Το σώμα, μετά την ανταλλαγή απόψεων, κατέληξε στην αποδοχή της πρότασης του Ειδικού Γραμματέα κ. Κοντογιάννη. Μετά την υλοποίηση της Νομοθετικής Κύρωσης της ΚΥΑ θα εξεταστούν οι ενδεχόμενες περαιτέρω ενέργειες

Στη συνέχεια ο κ. Τσαγιάννης, Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, αναφέρθηκε περιληπτικά στα ακόλουθα:

 • στην αναδιοργάνωση και διεύρυνση της οργανωτικής δομής της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με τη δημιουργία νέων μονάδων και ενίσχυση των υφιστάμενων, καθώς και την άριστη συνεργασία της Διαχειριστικής Αρχής με τα Πανεπιστήμια.
 • στην επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας των ΕΛΚΕ όλων των Πανεπιστημίων.
 • στην αποτύπωση αισιόδοξων προβλέψεων αναφορικά με τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσω της εμπέδωσης κοινής διαχειριστικής κουλτούρας με τα Πανεπιστήμια.
 • στην ικανοποιητική υλοποίηση των έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, όπως αποδείχθηκε από τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που διεξήγαγε η ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ.

2.4 Ψηφιακή Σύγκλιση

Ως εκπρόσωπος της ΕΥΔ του ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης παρευρέθη ο κ. Διακολιός, προϊστάμενος της Μονάδας Γ. Ο κ. Διακολιός παρουσίασε περιληπτικά στο σώμα το πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση:

1. Συνοπτική παρουσιάση της ψηφιακής στρατηγικής: Παρουσιάστηκε η μεθοδολογία σχεδιασμού των νέων παρεμβάσεων, οι κατευθύνσεις και οι στόχοι του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, καθώς και η συσχέτισή τους με τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών.

2. Κύρια στοιχεία του προγράμματος: Παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι άξονες προτεραιότητας του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, το οποίο αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2007-2013 της χώρας μας.

3. Προσκλήσεις: Παρουσιάστηκε η λογική των νέων προσκλήσεων, οι οποίες αξιοποιούν και πόρους από τα ΠΕΠ. Οι προσκλήσεις παραμένουν ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ κάθε προκήρυξης. Επίσης, αναφέρθηκε στις έως τώρα προσκλήσεις που έχουν ανακοινωθεί, στο ενδεικτικό τους περιεχόμενο, καθώς και τους δυνητικούς δικαιούχους.

4. Απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή των προτάσεων: Παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων, καθώς και τα αναγκαία δικαιολογητικά, οι διαικητικές αποφάσεις και τα απαραίτητα έντυπα και βεβαιώσεις.

5. Δράσεις κρατικών ενισχύσεων: Τέλος, παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα βασικά στοιχεία των δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

2.5 ΚΠ INTERREG

Ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG παρευρέθηκε η κ. Σεμερτζιάν, στέλεχος της μονάδας Α2. Παρουσίασε αναλυτικά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για την Ανάπτυξη των Διαπεριφερειακών – Διακρατικών και Διασυνοριακών Συνεργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε:

 • στον νέο γενικό Κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων 2007-2013,
 • στις γενικές δομές και τα όργανα διαχείρισης,
 • στην αρχή του «επικεφαλή εταίρου» ως Συνδετικού κρίκου μεταξύ του έργου και των δομών διαχείρισης του προγράμματος,
 • στα διάφορα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (διασυνοριακά και Πολυμερή Διασυνοριακά Προγράμματα),

Επίσης, παρουσιάστηκε το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Τέλος, η κ. Σεμερτζιάν τόνισε την αναγκαιότητα υποβολής αιτήματος εξασφάλισης της Εθνικής Συμμετοχής μέσω του αρμόδιου φορέα (ΥΠΕΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης έργων INΤERREG.

3 Δάνεια των Ειδικών Λογαριασμών και διαφυγόντες τόκοι

Ο Καθ. Αθανάσιος Καραμπίνης, Αντιπρύτανης του Δ.Π.Θ. αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Αρχή Πληρωμής σε ορισμένες κατηγορίες έργων Interreg απαιτεί την ύπαρξη εξοφλημένων δαπανών με την ύπαρξη extrait, προκειμένου στη συνέχεια να αποπληρώσει τις δαπάνες των έργων.

Παράλληλα, επειδή από πόρους των διοαθεσίμων των Ειδικών Λογαριασμών δανειοδοτούνται συγχρηματοδοτούμενα έργα, εξετάζεται από το Δ.Π.Θ η δυνατότητα διεκδίκησης της επιστροφής των διαφυγόντων τόκων.

Ο Πρόεδρος της Συνόδου Καθηγ. κ. Παπαγεωργίου πρότεινε και το σώμα αποδέχθηκε τη διεύρυνση της Επιτροπής που έχει συσταθεί για το θέμα της επιλεξιμότητας του Φ.Π.Α, καθώς και για άλλα θέματα αρμοδιότητας της Αρχής Πληρωμής και του ΥΠΟΙΟ, με τη συμμετοχή του κ. Καραμπίνη, της κ. Βιτζιλάκη και του κ. Παπαγεωργίου.

4 Θέματα 41ης Συνάντησης Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών.

Ο Πρόεδρος της Συνόδου Καθηγ. κ. Παπαγεωργίου παρουσίασε τα λοιπά θέματα που συζητήθηκαν στην 41η Συνάντηση των Γραμματέων των Επιτροπών Ερευνών, όπως αυτά περιλαμβάνονται στα συνημμένα πρακτικά της 41ης Συνάντησης των Γραμματέων.

Η Σύνοδος υιοθέτησε τις εισηγήσεις των θεμάτων που συζητήθηκαν στην παραπάνω συνάντηση και ενέκρινε τη συγκρότηση των προτεινόμενων ομάδων εργασίας.

5 Διάφορα Θέματα – Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Το σώμα προτείνει στη Σύνοδο των Πρυτάνεων τη διεύρυνση της επιτροπής για θέματα έρευνας με τον Αντιπρύτανη του ΔΠΘ Καθηγ. κ. Καραμπίνη και την Αντιπρύτανη του Παν. Αιγαίου, Καθηγ. κ. Βιτζιλάκη.

Τα έγγραφα που κατατέθηκαν και οι ειδικές παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της Συνόδου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.rc.uoi.gr/synodos

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 02 Μάρτιος 2011 14:43 Διαβάστηκε: 3063 φορές