Μητρώο Ερευνητών

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συγκροτεί Ηλεκτρονική Βάση Ερευνητών και Συνεργατών (συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας), για την υλοποίηση ερευνητικών και άλλων έργων.

Η διαδικασία ένταξης στην Ηλεκτρονική Βάση περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ.Πρωτ.14946/22-07-2014).

Οι αιτήσεις ένταξης στην Ηλεκτρονική Βάση Ερευνητών και Συνεργατών του ΠΘ (Καρτέλα Υποψηφίου, Βιογραφικό Σημείωμα), υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Διαχείρισης των σχετικών αιτήσεων του δικτυακού τόπου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

H υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης έργων τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών του Π.Θ.

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.