Υπολογισμός κόστους σύμβασης βάσει Άρθρου 39

Ύψος της σύμβασης
Φ.Π.Α. (24%)
Ύψος της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
Παρακράτηση φόρου (20%)
Ε.Φ.Κ.Α. εργαζομένου ()
Ε.Φ.Κ.Α. Εργοδότη ()
Παρακρατήσεις ΕΑΑΔΗΣΥ (0.07%)
Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ
ΟΓΑ Χαρτόσημου ΕΑΑΔΗΣΥ
Παρακρατήσεις ΑΕΠΠ (0.06%)
Χαρτόσημο ΑΕΠΠ
ΟΓΑ Χαρτόσημου ΑΕΠΠ
Κόστος στο έργο
Πληρωτέο ποσό (με ΦΠΑ)
Ποσό προς δικαιούχο (χωρίς καμιά επιβάρυνση)

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.