Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

A/A Επισπεύδον Τμήμα Τίτλος Κωδ. Εργου ΦΕΚ
1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΜΣ - Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 5797 PDF icon 3462/Β'/21.08.2018
2 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΜΣ - Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης 5600.02.08.01 PDF icon 1719/Β'/17.05.2018
3 Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΜΣ - Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Παιχνίδι 5600.02.08.02 PDF icon 1353/Β'/19.04.2018
4 Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής ΠΜΣ - Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία 6143 PDF icon 2890/Β'/19.07.2018
5 Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής ΠΜΣ - Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή 6155 PDF icon 4337/Β'/01.10.2018
6 Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΠΜΣ - Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές 5600.02.08.03 PDF icon 1353/Β'/19.04.2018
7 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΜΣ - Εφαρμοσμένη Οικονομική 5793 PDF icon 3126/Β'/31.07.2018
8 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΠΜΣ - Λογιστική και Ελεγκτική 6537 PDF icon 1946/Β'/21.05.2020
9 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΔΠΜΣ - Οικονομική Φυσική - Χρηματοοικονομικές προβλέψεις 6538 PDF icon 676/Β'/03.03.2020
10 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΔΠΜΣ - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού 5830 PDF icon 3462/Β'/21.08.2018
11 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΔΠΜΣ - Νέα Επιχειρηματικότητα,Καινοτομία και Ανάπτυξη 5825 PDF icon 2930/Β'/20.07.2018
12 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΔΠΜΣ - Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός 5784 PDF icon 2887/Β'/19.07.2018
13 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΜΣ - Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων 5756 PDF icon 2582/Β'/03.07.2018
14 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΜΣ - Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό 5775 PDF icon 2848/Β'/17.07.2018
15 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΔΠΜΣ - Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία 5829 PDF icon 3205/Β'/06.08.2018
16 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΜΣ - Μεταβιομηχανικός σχεδιασμός, σχεδιαστικές και καλλιτεχνικές πρακτικές για την παραγωγή της καθημερινής ζωής 5832 PDF icon 1860/Β'/24.05.2018
17 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΜΣ - Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων 5849 PDF icon 1994/Β'/04.06.2018
18 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΜΣ - Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών 5813 PDF icon 2824/Β'/16.07.2018
19 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΜΣ - Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics 5828 PDF icon 2847/Β'/17.07.2018
20 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΜΣ - Ανάλυση & Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων 5837 PDF icon 2847/Β'/17.07.2018
21 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΜΣ - Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 5814 PDF icon 2552/Β'/02.07.2018
22 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΜΣ - Εφαρμοσμένη Πληροφορική 5811 PDF icon 2469/Β'/27.06.2018
23 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΜΣ - Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας 5817 PDF icon 2469/Β'/27.06.2018
24 Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ΠΜΣ - Φυτιατρική και Περιβάλλον 5600.02.08.04 PDF icon 1680/Β'/15.05.2018
25 Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ΠΜΣ - Τεχνολογίες και Διαχείριση θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών 5810 PDF icon 3095/Β'/31.07.2018
26 Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ΠΜΣ - Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής 5834 PDF icon 2800/Β'/13.07.2018
27 Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ΠΜΣ - Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος 5827 PDF icon 2828/Β'/16.07.2018
28 Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ΠΜΣ - Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια 5859 PDF icon 2832/Β'/16.07.2018
29 Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ΔΠΜΣ - Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον 6191 PDF icon 1267/Β'/15.04.2019
30 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής 5600.02.08.06 PDF icon 1719/Β'/17.05.2018
31 Τμήμα Ιατρικής ΔΠΜΣ - Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση 5774 PDF icon 2832/Β'/16.07.2018
32 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Βιολογία της Αναπαραγωγής-Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία-Περιγεννητική Ιατρική 5779 PDF icon 2552/Β'/02.07.2018
33 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Γενετική του Ανθρώπου - Γενετική Συμβουλευτική 5807 PDF icon 2828/Β'/16.07.2018
34 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες 6186 PDF icon 2890/Β'/19.07.2018
35 Τμήμα Ιατρικής ΔΠΜΣ - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 6509 PDF icon 1342/Β'/13.04.2020
36 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή 5787 PDF icon 217/Β'/01.02.2019
37 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο 5757 PDF icon 2508/Β'/29.06.2018
38 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή 5892 PDF icon 2827/Β'/16.07.2018
39 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική 5836 PDF icon 2508/Β'/29.06.2018
40 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα 6017 PDF icon 2828/Β'/16.07.2018
41 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων 5773 PDF icon 2887/Β'/19.07.2018
42 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου 5769 PDF icon 2827/Β'/16.07.2018
43 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Χειρουργική Παχέος Εντέρου - Ορθού 5386 PDF icon 2809/Β'/16.07.2018
44 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Νευροαποκατάσταση 6337 PDF icon 277/Β'/07.02.2019
45 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα 6124 PDF icon 198/Β'/01.02.2019
46 Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ΠΜΣ - Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες 5600.02.08.05 PDF icon 1353/Β'/19.04.2018
47 Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ΠΜΣ - Τοξικολογία 5837 PDF icon 3267/Β'/08.08.2018
48 Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ΔΠΜΣ - Βιοεπιχειρείν 5851 PDF icon 3267/Β'/08.08.2018
49 Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ΠΜΣ - Βιοτεχνολογία - Ποιότητα διατροφής & περιβάλλοντος 5864 PDF icon 2111/Β'/08.06.2018
50 Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ΠΜΣ - Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες 5838 PDF icon 1953/Β'/01.06.2018
51 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΜΣ - Άσκηση & Υγεία 5854 PDF icon 3205/Β'/06.08.2018
52 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΜΣ - Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 5850 PDF icon 3679/Β'/29.08.2018
53 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΜΣ - Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις 5855 PDF icon 1994/Β'/04.06.2018
54 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΜΣ - Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης 5852 PDF icon 3184/Β'/02.08.2018
55 Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική ΔΠΜΣ - Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική 5922 PDF icon 2800/Β'/13.07.2018
56 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 5992 PDF icon 3200/Β'/06.08.2018
57 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση 5997 PDF icon 2829/Β'/16.07.2018
58 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 5999 PDF icon 3026/Β'/27.07.2018
59 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων 5988 PDF icon 3026/Β'/27.07.2018
60 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές 5996 PDF icon 3227/Β'/07.08.2018
61 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Ψυχική Υγεία 6012 PDF icon 4786/Β'/26.10.2018
62 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος 5972 PDF icon 3227/Β'/07.08.2018
63 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Ενεργειακές Τεχνολογίες και Συστήματα Αυτοματισμών 6013 PDF icon 3228/Β'/07.08.2018
64 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών 6008 PDF icon 3228/Β'/07.08.2018
65 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα & IoT 6002 PDF icon 2933/Β'/20.07.2018
66 Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Π.Μ.Σ. Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας και Μάνατζεμεντ Προϊόντων από Ξύλο 6591 PDF icon 19475/Β'/22.05.2020
67 Τμήμα Φυσικοθεραπείας Π.Μ.Σ. Προηγμένη Φυσικοθεραπεία 6589 PDF icon 1946/Β'/21.05.2020

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.