Στοιχεία τιμολόγησης

Τα παραστατικά πρέπει να εκδίδονται στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εξής:

Για τις συναλλαγές του εσωτερικού:

Επιτροπή Ερευνών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Νομική Μορφή: ΝΠΔΔ

Αντικείμενο: Διαχείριση και αξιοποίηση κονδυλίων έρευνας και παροχής συναφών υπηρεσιών

Α.Φ.Μ: 090071277 - ΑΒ' Δ.Ο.Υ. Βόλου

Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα

Τ.Κ: 383 34 - Βόλος


Για τις συναλλαγές του εξωτερικού:

ENGLISH: Invoices issued to the Research Committee of University of Thessaly must contain the following information:

Research Committee - Special Account of Research Funds University of Thessaly

Legal form: Public Law Entity

Activity: Financial and Secretarial Administration of Research Funds

V.A.T. No: EL090071277 - DOY Volou                            

Giannitson & Lachana, Tsalapata Complex

GR - 383 34 - Volos, Greece


 

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.