Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».

Horizon 2020

Ερευνα επτά εκατ. ευρώ θα εκπονήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Π.Θ., αναπληρωτής Πρύτανη Μαμούρης Ζήσης για την έρευνα και ανάπτυξη 12/2015.

Περιοδική Έκδοση Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τεύχος 6ο 2017.

Οι Θύλακες Αριστείας προβλέπουν την...

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το...

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο...

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες...

Νέα - Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο της ​​1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για ενίσχυση ΔΕΠ / Ερευνητών-τριών και προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας​ ​ (πρόσκληση σ. 10/24) ο ΦΥ στον οποίο κατέχει θέση ο ΕΥ​ παρέχει:

α) βεβαίωση αποδοχής του έργου και στην περίπτωση χρηματοδότησής του έργου συμβάλλεται με το ΕΛΙΔΕΚ για την διαχείριση του​ ή​

β) σχετική επιστολή προθέσεων (Letter of Intent)​ στην...

Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας, αναφορικά με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, που αφορούν στο Ειδικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών των ΑΕΙ, σας υπενθυμίζουμε ότι:

α) σε περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητα παραστατικά δαπανών (τιμολόγια), πριν την εφαρμογή του νόμου (01.09.2017), τα οποία δεν έχουν αποσταλεί στη γραμματεία του ΕΛΚΕ, παρακαλούμε να γίνει η άμεση διεκπεραίωσή...

Κύριος στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας.

Τα ερευνητικά έργα θα μπορούν να υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά, με την στήριξη του επιστημονικού δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών στους...

Απόφαση Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Σχετικά αρχεία

  • ...

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.