Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».

Horizon 2020

Ερευνα επτά εκατ. ευρώ θα εκπονήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Π.Θ., αναπληρωτής Πρύτανη Μαμούρης Ζήσης για την έρευνα και ανάπτυξη 12/2015.

Περιοδική Έκδοση Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τεύχος 6ο 2017.

Οι Θύλακες Αριστείας προβλέπουν την...

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το...

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο...

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες...

Νέα - Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο της προμήθειας ειδών εξοπλισμού, αναρτώνται στη ιστοσελίδα, στο λήμμα των Διαγωνισμών, Προσκλήσεις για υποβολή προσφορών από υποψήφιους αναδόχους.

Για να δείτε αναλυτικά κατάλογο των Προσκλήσεων, παρακαλώ πατήστε εδώ

Στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγίας είκοσι (20) μεταδιδακτορικών υποτροφιών από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν η αξιολόγηση των προτάσεων από τους εξωτερικούς κριτές και η επικύρωση των αποτελεσμάτων από το Επιστημονικό Συμβούλιο.

Παρακάτω παρατίθενται ο πίνακας των 20 προτάσεων που προκρίθηκαν, καθώς και των 10 προτάσεων που κρίθηκαν ως επιλαχούσες....

Σας ενημερώνουμε ότι  τροποποιήθηκε η με α.π. 111796/Ι2/3-7-2017 Απόφαση με θέμα «Έγκριση οριστικών Πινάκων Κατάταξης και έκδοση Καταλόγου με τις προς  χρηματοδότηση αιτήσεις ανά Επιστημονική Περιοχή Έρευνας στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες».

Θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική αποστολή εγκριτικής επιστολής προς τους ΥΔ, οι αιτήσεις των οποίων...

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.