Ανθρώπινο Δυναμικό ΕΛΚΕ Π.Θ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ονοματεπώνυμο Θέση Εργασίας Τηλέφωνο e-mail
Μεσαλούρης Δημήτριος Γραμματέας - Προϊστάμενος ΕΛΚΕ 242100 6430 dmessal#uth.gr@

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Καλιγέρη Μαρία Υπεύθυνη Γραφείου - Σύνταξη Ημερήσιας Διάταξης, και Διοικητικών Πράξεων 242100 6429 kaligeri#uth.gr@
Aγγελική Τσιάρα Παραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων 242100 6479 atsiara#uth.gr@

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μπρούζος Βασίλης Νομικός Σύμβουλος 24210 25872 brouzos.law#gmail.com@
Τσιάρα Κατερίνα Νομική Υποστήριξη & έλεγχος συμβάσεων 242100 6423 ktsiara#adm.uth.gr@

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο Θέση Εργασίας Τηλέφωνο e-mail
Χατζοπούλου Δήμητρα Προϊσταμένη - Διαχείριση χρηματοοικονομικών και λογιστικών πράξεων 242100 6411 dhatzop#uth.gr@
Λουκά Κωνσταντία Οικονομικές συναλλαγές - έκδοση παραστατικών 242100 6408 klouka#uth.gr@
Κυρίτση Σωτηρία Κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων 242100 6416 sokiritsi#uth.gr@
Ρούσσου Ελισάβετ Οικονομικές συναλλαγές - έκδοση παραστατικών 242100 6438 eroussou#uth.gr@

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

Φτίκα Ανθή Υπεύθυνη Γραφείου - Λογιστικές Καταχωρήσεις, Φορολογικά 242100 6421 aftika#uth.gr@

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πρίγκος Αλέκος Υπεύθυνος Γραφείου - Επεξεργασία Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 242100 6412 alprigos#uth.gr@

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Σταμοπούλου Δήμητρα Υπεύθυνη Γραφείου - Ενημέρωση μητρώου απασχολούμενου προσωπικού 242100 6405 dstamop#uth.gr@
Καρνάβα Ματούλα Έλεγχος και έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής 242100 6406 makarna#uth.gr@
Λάμπης Απόστολος Λογιστικές καταχωρήσεις - Έλεγχος φύλλων χρονοχρέωσης 242100 6407 aplab#uth.gr@
Σχοινά Αθανασία Εργαστήρια - λογιστικές καταχωρήσεις - φορολογικά 242100 6409 aschoina#uth.gr@

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ονοματεπώνυμο Θέση Εργασίας Τηλέφωνο e-mail
Μητρακόπουλος Κωνσταντίνος Οργανωτικά υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της ωρίμανσης των έργων, την παρακολούθηση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου των έργων, την διαχείριση των προβλημάτων και αλλαγών στα έργα, την επικοινωνία και ενημέρωση των Φορέων Χρηματοδότησης / Διαχειριστικών Αρχών και την τήρηση των υποχρεώσεων του φορέα. 242100 6420 kmitrako#uth.gr@

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Χαραλάμπους-Μωυσίδου Ιωάννα Υπεύθυνη Γραφείου - Υποστήριξη των ελέγχων 242100 6419 ioharala#uth.gr@
Βαλκαμελής Γεώργιος Παρακολουθηση εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων 242100 6443 gvalkamelis#uth.gr@
Κουτσιφέλη Μαρία Παρακολουθηση εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων 242100 6444 mkout#uth.gr@
Παπαοικονόμου Κατερίνα Παρακολουθηση εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων 242100 6426 epapaoik#uth.gr@

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Παπαδοπούλου Μαρία Υπεύθυνη Γραφείου - Υποστήριξη των ελέγχων 242100 6422 papadoma#uth.gr@

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Θωμαίδης Θωμάς Ανάπτυξη μηχανισμών Μεταφοράς Τεχνολογίας, αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και διαχείριση-προστασία της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας (πατέντες-εταιρίες spin off) 242100 6470 thomaidistv#gmail.com@
Γενιτσεφτσής Χρήστος Προβολή των δυνατοτήτων παροχής τεχνολογικών ή άλλων ερευνητικών προϊόντων του ΠΘ - Διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων δημοσιότητας 242100 6432 genitsef#uth.gr@

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ονοματεπώνυμο Θέση Εργασίας Τηλέφωνο e-mail
Κοντός Θεόδωρος Προϊστάμενος 242100 6413 kontos#uth.gr@

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βασίλαρου Ευαγγελία Υπεύθυνη Γραφείου - Προκηρύξεις Θέσεων Απασχόλησης Προσωπικού 242100 6403 vasilarou#uth.gr@

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μωραιτόπουλος Απόστολος Υπεύθυνος Γραφείου 242100 6410 amor#uth.gr@
Βελέντζας Χρόνης Ανάπτυξη του λογισμικού για τις ανάγκες του Ε.Λ.Κ.Ε. - υποστήριξη των χρηστών 242100 6446 cvelentzas#uth.gr@
Βλασταρίδης Παναγιώτης Εγκατάσταση, παραμετροποίηση εξυπηρετητών (Servers) - Ανάπτυξη της Ιστοσελίδας, Εφαρμογών Web 242100 6441 pvlastaridis#uth.gr@

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μαντζανή Αναστασία Υπεύθυνη Γραφείου 242100 6414 mantzani#uth.gr@
Παπούλια Δήμητρα Εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα για τη διενέργεια διοικητικών πράξεων. 242100 6417 papoulia#uth.gr@
Τσιγκλιφύση Αρετή Παρακολούθηση εθνικών και λοιπών έργων 242100 6418 atsigl#uth.gr@
Καρατζιάς Γεώργιος Τήρηση αρχείου και εξωτερικών εργασιών 242100 6447 -
Μανωλή Αναστασία Παρακολούθηση της ροής - εξέλιξης των εργασιών 242100 6415 amanoli#uth.gr@
Σκουτής Νίκος Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις σε βάση δεδομένων 242100 6424 nskoutis#uth.gr@

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ονοματεπώνυμο Θέση Εργασίας Τηλέφωνο e-mail
Ζήσης Απόστολος Προϊστάμενος - Προετοιμασία διενέργειας διαγωνισμών, έλεγχος προϋποθέσεων 242100 6401 azisis#uth.gr@

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Χιώτογλου Νικόλαος Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις ΚΗΜΔΗΣ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ προμηθειών 242100 6431 nchiotoglou#uth.gr@

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Γκάγκα Ευγενία Υπεύθυνη Γραφείου - Αιτήσεις, Πράξεις Ορισμού Επιτροπών Διαγωνισμού, ενημέρωση συστήματος, απόφαση οργάνου 242100 6404 egkagka#uth.gr@

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.